Lundquistgruppen AB
description

Lundquistgruppen AB

Föremålet för bol Föremålet för bolagets verksamhet är köp och försäljning samt förvaltning av fast egendom, konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen, byggnadsrörelse fastighetsförmedling samt utskriftsservice, försäljningsuppdrag och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva köp försäljning och förvaltning av värdepapper.