Gutebostäder AB
description

Gutebostäder AB

Bolaget skall driva Bolaget skall driva handel med samt förvaltning och uthyrning av bostäder jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva handel och förvaltning av värdepapper.