Böttiger’s Företagsservice
description

Böttiger’s Företagsservice

Mobil administrativ- Mobil administrativ- och ekonomisk avdelning till små företagare. Typ av tjänster som utfärdas: löpande bokföring med förberedande bokslut, ekonomiska rapporter, budgetering, fakturering med kravhantering, reskontrahantering med ut- och inbet., sekreterartjänster samt löneadministration.