Trimeko
description

Trimeko

Bolaget kommer att u Bolaget kommer att utföra transporter på väg. Service och underhåll av båtar. Konsultverksamhet inom industriteknik, automation och IT. Byggnadsarbeten. Fastighetsskötsel. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.