Valvet Axelsson AB
description

Valvet Axelsson AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva handel med tobaksvaror, konsultation inom varuhandel, förvaltning av fast egendom, förvaltning av värdepapper samt golf- och fritidsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.