Sehuc AB
description

Sehuc AB

Bolaget ska bedriva Bolaget ska bedriva värdepappershandel, äga och förvalta fastigheter, handel med elektronisk utrustning för i första hand hemmet och bilen, uthyrning av flygfartyg samt därmed förenlig verksamhet.
Flottskärs Familjeförening Upa
description

Flottskärs Familjeförening Upa

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja dess medlemmars nytta och trevnad genom att bereda bostad för rekreation på Flottskärs egendom. Föreningen skall omhänderha förvaltningen av denna egendom och idka annan för föreningen gagnelig ekonomisk verksamhet.