Tunabyrån AB
description

Tunabyrån AB

Bolaget skall köpa, Bolaget skall köpa, sälja och förvalta värdepapper samt bedriva uthyrning av fastighetsinventarier och förvalta fastigheten där bolagets rörelse bedrivs och därmed förenlig verksamhet.