Sirius Ek För
description

Sirius Ek För

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete och utkomst. Detta skall ske genom att driva kursverksamhet, äga och förvalta lokaler, uthyrning av diverse lös egendom samt konsultuppdrag.