Personalkooperativet Solgungan, Ek Fören
description

Personalkooperativet Solgungan, Ek Fören

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom eget arbete. Detta skall ske genom att föreningen driver en personalkooperativ förskola. Förskoleverksamheten består av en syskongrupp 1,5 – 5 år.