Älvsåker Fastighetsförvaltning AB
description

Älvsåker Fastighetsförvaltning AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, byggnads- och industritillbehör, företrädesvis inom trävaru- och verkstadsindustri och andra maskiner och inventarier för industri- och kontorsändamål samt värdepapper’; utföra ekonomiska förvaltnings-, service- och konsulttjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.