Önnestads Bygg AB
description

Önnestads Bygg AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva handel med värdepapper med inriktning på kortfristiga placeringar, konsultation och entreprenadverksamhet inom byggbranschen, import av byggmaterial och byggnads- och verkstadsmaskiner, handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.