Tobojo Fastighets AB
description

Tobojo Fastighets AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva äventyrshus, bedriva fritids-,rekreations- och turistverksamhet med boende och anordnande av events, fastighetsförvaltning, värdepappershandel och byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Sävebo AB
description

Sävebo AB

Bolaget skall ha til Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom Sävsjö kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Pening AB
description

Pening AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva sågverksrörelse, jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, byggkonsultationer, film- och videoproduktion, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.