Witalabostäder AB
description

Witalabostäder AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vetlanda kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.