Torsås Fastighets AB
description

Torsås Fastighets AB

Bolaget som är ett Bolaget som är ett kommunalt fastighetsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Torsås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med verkstadslokaler, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.
Tbab Torsås Bostads AB
description

Tbab Torsås Bostads AB

Bolaget som är ett Bolaget som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Torsås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.