Virdahus AB
description

Virdahus AB

Föremålet för bol Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export samt försäljning och tillverkning av monteringsfärdiga hus och hus i lösvirke, jämte varor och tjänster rörande husbyggnation, samt bedriva byggverksamhet och entreprenad, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.