Älgen Timber In Sweden AB
description

Älgen Timber In Sweden AB

Aktiebolagets verksa Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta bostads- och industrifastigheter samt att köpa och sälja virke och timmer ävensom förädling därav. Köp och försäljning kan ske såväl inom Sverige såsom utom Sverige.