Sundsbron Invest AB
description

Sundsbron Invest AB

Bolaget ska bedriva Bolaget ska bedriva byggnation, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter. Även handel med värdepapper. Utbildning och föreläsningar. Administrativa tjänster. Bokföring och redovisning. Tryck och publicering av böcker och skrifter.
Ladänggruppen AB
description

Ladänggruppen AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva camping, vandrarhem och restaurangverksamhet, driva detaljhandel inom dagligvaror, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt konsult- och utbildningsverksamhet inom friluftsområdet och idka därmed förenlig verksamhet.