Ydrebostäder AB
description

Ydrebostäder AB

Bolaget skall inom Y Bolaget skall inom Ydre kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter, industri- och hantverkslokaler och kollektiva anordningar.