Österlenhem AB
description

Österlenhem AB

Bolaget ska inom Tom Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter syfte att där uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom uppförande av småhus för försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. Bolaget får dessutom förvalta andra kommunala bolag när förvaltning innebär administration, fastighetsförvaltning eller liknande.