Simrishamns Bostäder AB
description

Simrishamns Bostäder AB

Bolaget skall till f Bolaget skall till föremål för sin verksamhet inom Simrishamns kommun förvärva, försälja, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar såsom skolor, barnstugor, ålderdomshem etc. Bolagets syfte är att med optimal resursutnyttjande och med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Simrishamns kommun.