Westbarn Invest AB
description

Westbarn Invest AB

Bolaget skall köpa, Bolaget skall köpa, sälja äga och förvalta fastigheter samt svenska och utländksa värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.