Finanskonsult i Läppe AB
description

Finanskonsult i Läppe AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, förvaltning av fast egendom, ekonomiska konsultationer, byggtransport- och byggnadsrörelse, importverksamhet av fritidsartiklar samt samt idka därmed förenlig verksamhet.