U&S Nordström AB
description

U&S Nordström AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom mode, journalistik, fastighetsutveckling, inredning, fastighetsförvaltning och bedriva handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksmahet.