Wenngarn AB
description

Wenngarn AB

Bolaget skall tillha Bolaget skall tillhandahålla administrativa och tekniska tjänster inom fastighetsförvaltning, gästhemsverksamhet, äga och förvalta fast egendom, bedriva jordbruksrörelse och värdepappershandel, uthyrning av inventarier och maskiner till jordbruks- och fastighetsförvaltande rörelser och därmed förenlig verksamhet.
Sätunaparken i Sigtuna AB
description

Sätunaparken i Sigtuna AB

Bolaget skall inom S Bolaget skall inom Sigtuna kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommersiella lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget får också, inom Sigtuna kommun, bedriva liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt annan fastighetsägare.