Säfflebostäder AB
description

Säfflebostäder AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säffle kommun förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och därmed hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i Säffle kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säffle kommun att till den del
Smedgården Ek. För.
description

Smedgården Ek. För.

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna boende för äldre alternativt boende för andra med särskilda behov. Föreningen kan även bedriva annan närstående verksamhet.