HSB i Storfors Ek För
description

HSB i Storfors Ek För

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna bostäder och lokaler och biträda med förvaltningen därav, att i övrigt verka för produktion av goda bostäder, att äga och förvalta fast egendom, att inom föreningen uppsamla medlemmarnas sparmedel samt att utöva annan härmed sammanhängande verksamhet.