Torsby Bostäder AB
description

Torsby Bostäder AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Torsby kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen.