Vitvattnets Utvecklings AB
description

Vitvattnets Utvecklings AB

Bolaget skall själv Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda bolag, med alla möjliga medel stödja och främja Vitvattnets bys utveckling och framtid, genom att bl a bygga och förvalta bostäder och lokaler, samt att äga och förvalta fast och lös egendom.