Nordmalingshus AB
description

Nordmalingshus AB

Bolaget, som är ett Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Nordmalings kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar och bedriva därmed förenlig verksamhet.