4Sturefour Future AB
description

4Sturefour Future AB

Bolaget ska äga och Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt övrig lös egendom. Bolaget ska även bedriva utveckling och förädling samt konsultationer inom byggnadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Öviks Cityhus AB
description

Öviks Cityhus AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning. Bolaget skall dessutom bedriva finansieringsverksamhet. dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselag eller i lag om kreditmarknadsbolag, vidare bedriva handel företrädesvis med fordringsrätter samt andra värdepapper.