Wä&St i Alingsås AB
description

Wä&St i Alingsås AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva handel med huvudsakligen oljeprodukter och entreprenadmaskiner samt förvärva och förvalta jord- och skogs- och hyresfastigheter samt utföra transport av oljeprodukter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.