Valbohem AB
description

Valbohem AB

Bolaget skall inom F Bolaget skall inom Färgelanda kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Även köpa, uppföra och sälja industrifastigheter, förvalta och hyra ut dessa samt att uppföra småhus för försäljning. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
HB Maria & Peter
description

HB Maria & Peter

Företaget kommer at Företaget kommer att hyra ut lägenheter för privatboende. Erbjuda fastighetsservice samt företagskonsultverksamhet med bland annat bokföring o redovisning. Även handel med värdepapper.