We Fastighets AB
description

We Fastighets AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed sammanhängande verksamhet. Populära sökningar till denna sida: lediga hyresrätter i kinna
Vallåshus AB
description

Vallåshus AB

Bolaget ska bedriva Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, uthyrning av inventarier bestående av köksutrustning, möbler och trädgårdsmaskiner, konsultverksamhet avseende telefonväxlar och telefonsystem samt därmed förenlig verksamhet.
Utm i Borås AB
description

Utm i Borås AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter ävensom bedriva förvaltning av fastigheter, byggkonsultation, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.