Kooperativa Hyresrättsfören Nuolja
description

Kooperativa Hyresrättsfören Nuolja

Föreningen har till Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt. Och att verka för en god social och fysisk boendemiljö samt främja trivseln bland medlemmarna.