Älmhultsbostäder AB
description

Älmhultsbostäder AB

Bolaget skall inom Bolaget skall inom Älmhults kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Älmhults kommun. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge utdelningen
Stefan Moberg AB
description

Stefan Moberg AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva service och utveckling av fastigheter, äga och förvalta fastigheter och bilar samt bedriva jord- och skogsbruk och turistverksamhet och ävensom bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.
Sjöblom, Lennart
description

Sjöblom, Lennart

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Älmhult saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Älmhult.