Lediga hyreslägenheter i Älmhult

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga hyreslägenheter i Älmhult, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Älmhultsbostäder AB

Bolaget skall inom Älmhults kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Älmhults kommun. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge utdelningen ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Älmhults kommun.

Populära sökningar till denna sida: fastighetsägare i älmhult, privata hyresvärdar älmhult