Douhan Förvaltning AB
description

Douhan Förvaltning AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva förvaltning av fast egendom, finansiering av lös egendom samt uthyrning av bilar, maskiner och inventarier för verkstads- och byggnadsindustrin, i anslutning härtill dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.