Mamalia, Eva-Britt Wennerström
description

Mamalia, Eva-Britt Wennerström

Firman skall bedriva Firman skall bedriva fastighetsförvaltning samt anordna och medverka i utbildningsaktiviteter för personlig och gruppers utveckling. Den sistnämnda grenen kan bedrivas inom ramen för föreläsningar, seminarier, konferenser, kurser för företag, organisationer och enskilda personer, firman kan även anlitas som personlig rådgivare, samt idka därmed förenlig verksamhet.