Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Älvsbyns Fastigheter AB

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Älvsbyns kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Därutöver ska bolaget svara för driften och underhållet av kommunens fastighetsbestånd, park- och fritidsanläggningar samt förrådsverksamheten.