Öberg, Olof Erland
description

Öberg, Olof Erland

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn.
Öberg, Sten Yngve
description

Öberg, Sten Yngve

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn.
Älvsbyns Fastigheter AB
description

Älvsbyns Fastigheter AB

Bolaget som är ett Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Älvsbyns kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Därutöver ska bolaget svara för driften och underhållet av kommunens fastighetsbestånd, park- och fritidsanläggningar samt förrådsverksamheten.
Tväråns Byamän
description

Tväråns Byamän

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Älvsbyn.