Åmåls Kommunfastigheter AB
description

Åmåls Kommunfastigheter AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta och bygga fastigheter för bostads- och industriändamål samt fastighter för barn-, utbildning- och vårdändamål jämte kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen samt tillhandahålla kommun och allmänhet indutrilokaler samt lokaler
Ylva Björklund
description

Ylva Björklund

Denna hyresvärd i Lediga hyreslägenheter i Åmål saknar dessvärre beskrivning. Klicka dig vidare för att läsa mer om hyresvärden och för att hitta lediga lägenheter och hyresrätter i Lediga hyreslägenheter i Åmål.