Lediga hyreslägenheter i Åmål

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga hyreslägenheter i Åmål, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Åmåls Kommunfastigheter AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Åmåls kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta och bygga fastigheter för bostads- och industriändamål samt fastighter för barn-, utbildning- och vårdändamål jämte kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen samt tillhandahålla kommun och allmänhet indutrilokaler samt lokaler för barnomsorg, skola och vård i kommunen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Åmåls kommun att till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital jämte skälig förräntning användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.