Vita Älgen AB
description

Vita Älgen AB

Bolaget skall äga o Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva utveckling, design och försäljning av produkter företrädesvis inom områdena för textilier och möbler, förlagsverksamhet med utgivande av böcker samt därmed förenlig verksamhet med inriktning mot främjande av svensk och norsk näring och kultur.
Eda Egendom AB
description

Eda Egendom AB

Föremålet för bol Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom, utveckla affärscentrum samt driva och förvalta detsamma ävnsom idka därmed förenlig verksamhet.