Åremyran
description

Åremyran

Rumsuthyrning’ Rumsuthyrning’/förmedling, bokföring, städning, fastighetsskötsel, renovering, värmefotografering (thermografi), samt därtill hörande verksamhet.
Åreripan AB
description

Åreripan AB

Bolaget ska äga och Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva detaljhandel med hemelektriska artiklar och tjänster, företrädesvis elektroniska nöjesspel, och därmed förenlig verksamhet.
Årevoir AB
description

Årevoir AB

Bolaget har till fö Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta egna och andras fastigheter samt äga fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet, dessutom ska bolaget bedriva handel med värdepapper. Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom detaljhandelssektorn samt idka därmed förenlig verksamhet.
Åre Live Your Dream AB
description

Åre Live Your Dream AB

Bolaget ska bedriva Bolaget ska bedriva en serviceverksamhet genom att erbjuda fritids- & äventyrsresor inom Norden i första hand. Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom handel och förmedling av konfektion och friluftsprodukter och produkter inom industridesign, konfektion samt interiör samt bedriva en konsultverksamhet och utbildning inom fritids-, hälsa- och event samt handel, marknadsföring och försäljning. Bolaget kommer dessutom