Lediga hyreslägenheter i Åsele

Fixalyan.se har köpt Sveriges största register av hyresvärdar, privata fastighetsägare och lokala entrepenörer som erbjuder lediga rum eller som hyr ut lediga lägenheter, lediga hyreslägenheter, eller andra former av boende som gör att du kan gå före bostadskön och hitta drömlägenheten innan den kommer ut på öppna marknaden.

Nedan har vi fokuserat på information om Lediga hyreslägenheter i Åsele, och utifrån termen listat privata hyresvärdar eller fastighetsägare helt kostnadsfritt för dig som besökare.

Häggen i Åsele AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning. Till begreppet fastighetsförvaltning hör alla uppdrag och arbetsuppgifter som hör samman med ägnande av fastigheter samt även administration, skötsel och underhåll av annans fastighet eller fastighetsbestånd. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet. Konsultverksamheten ska omfatta organisationsutveckling, administrativ utveckling, marknadsföring och företagsledning. Verksamheten kan bedrivas som kontinuerligt konsultstöd, arbete i projektform samt samordning av sådan projekt.