Sundsbron Invest AB
description

Sundsbron Invest AB

Bolaget ska bedriva Bolaget ska bedriva byggnation, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter. Även handel med värdepapper. Utbildning och föreläsningar. Administrativa tjänster. Bokföring och redovisning. Tryck och publicering av böcker och skrifter.
Kulturhuset Vättern
description

Kulturhuset Vättern

Förvaltning av fast Förvaltning av fastighet, trädgård och mark. Uthyrning av lokaler, bostäder och rum för kortare eller längre tid. Uthyrning och inhyrning av utrustning, tillbehör, verksamhet, tjänst eller annat. Skapande, anordnande, produktion, förvaltning och handel med och av all slags kulturell, konstnärlig och skapande verksamhet. Verksamhet med tonvikt på hälsa, välbefinnande, personlig och andlig utveckling. Design, uppfinningar,