Carlsson & Carlsson i Viken AB
description

Carlsson & Carlsson i Viken AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt handel med livsmedel och fordon. Bolaget skall även bedriva trading med handelsvaror inom dagligvarubranschen och värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.