Hubble AB
description

Hubble AB

Bolaget skall förva Bolaget skall förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, byggnadsverksamhet samt handel med fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.