Trygg Bas i Vara AB
description

Trygg Bas i Vara AB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva rehabilitering och gruppboende för psykiskt handikappade, bedriva psykoterapi, rådgivning, utbildning, konferens- och annan informationsutbytesverksamhet, bedriva handel med värdepapper,förvalta och äga lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.