Granitum AB
description

Granitum AB

Bolaget skall äga, Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med värdepapper och fastigheter. Därjämte skall bolaget bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.