Zybell Förvaltning KB
description

Zybell Förvaltning KB

Bolaget skall bedriv Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet avseende företagsutveckling samt förvaltning, genom operatörsverksamhet och ägande, av fast egendom och bostadsrätt samt därmed förenlig verksamhet.