Svafa AB
description

Svafa AB

Föremålet för bol Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, sälja samt förvalta fastigheter och bedriva uthyrningsverksamhet avseende bostäder och lokaler och därmed förenlig verksamhet.