Gk i Docksta AB
description

Gk i Docksta AB

Föremålet för bol Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, såsom fastigheter och värdepapper, inköp och försäljning av maskiner inom restaurang- och dagligvarubranschen samt båtar och tillbehör i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.